Рейтинг клубов Белорусской лиги танца по групповым категориям

КлубТренерГрупповые очков за год
Black Fox Uliana Yazvina, Julia Akhatova340 points
Alliance Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Suzina Irma179 points
Goliaf Bartashevich Dariya144 points
Dream Dance Daniliuk Iryna127 points
Jungle move Estrina Mariya115 points
Extreme Dance Silkova Dariya, Krasnogir Maria89 points
Sovi Dance Eremenok Viktoria79 points
ORIGAMI Dance Company Paulava Katsiaryna73 points
XPOWER Rysenkova Darya46 points
NGU Druzhchenko Julia34 points
Menada Alesya Maksimenkova33 points
Twinkle Sliborskaya Elena19 points
Kvartal Julii Shostak Dushevski Alexandr, Lashkina Marina14 points
Alligator Vorobieva Elena14 points
Soma Dance Studio Lashkina Marina14 points
Professional dance studio Double Twist Filippov Nikita10 points
Smart Dance Buyalskaya Alexandra10 points
Arcadia Tsuriek Olga8 points
A-class Maslavaty Yauheni, Drazdova Veranika8 points
International Dance House Lesov Yauheni7 points
Big Family Gvardiyan Julia6 points
Explosion Tsishkevich Ihar6 points
Gillardo Syrov Sergei5 points
Kaleidoskop Amelchanka Natallia2 points
SIL`FIDA Bagrova Elisabeth2 points
RDC Roleva Dance Center Roleva Julia2 points